Sklep Borimex

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCi

 

 

Grupa Borimex przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Grupa Borimex z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

W szczególności Grupa Borimex zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Grupa Borimex sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

  1. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem …………... Administratorem danych jest Grupa Borimex.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Grupę Borimex.
  3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem, oraz do innych czynności związanych z świadczonymi usługami przez Grupę Borimex. Dane Użytkowników mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Grupę Borimex informacji o świadczonych usługach.
  5. Dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania nowych produktów lub promocji. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji
    o promocjach.
  6. Grupa Borimex zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. Grupa Borimex zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Grupa Borimex może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Grupy Borimex lub też swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności
    i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.